Hva er et skjevdelingskrav?

Når verdier skal fordeles mellom ektefeller er det spesielt ett tema som skaper hodebry; skjevdelingskrav. Skjevdelingsregelen kan komme overraskende på mange, og det er heller ikke en regel det er lett å bruke i praksis. I denne artikkelen skal vi gi noen eksempler, og forklare hvordan vi ved mekling fokuseres på en helhetlig løsning.

Hva er skjevdeling?

  • Skjevdelingsregelen går ut på at verdien av eiendeler som ektefellen eide da ekteskapet ble inngått, skal holdes utenfor delingen. Det samme gjelder verdier mottatt som arv eller gave. Men bare dersom verdien er i behold. 
Mekler ser på pc-skjerm

Alle verdier deles likt

Hovedregelen er at alle verdier skal deles likt mellom ektefellene, uansett hvem som står som eier. Men ingen regel er uten unntak og i ekteskapsloven er særeie og skjevdeling to viktige unntak som kan ligne litt på hverandre. 

Hva er særeie?

Dersom man eier noe som er særeie betyr det at man kan holde verdien helt utenfor deling. Et særeie må enten være avtalt i en ektepakt, eller det må være satt som betingelse for å motta arv eller gave. 

Det er strenge formelle krav som må oppfylles for å si at noe er særeie. En ektepakt må signeres av to vitner. For arv som er mottatt må særeie bestemmelsen stå i et testament. For gaver er det gavebrevet som danner rettsgrunnlaget for at en eiendel er særeie. Fordi det er strenge formelle regler om hvordan et særeie oppstår, er det som regel greit å håndtere ved et økonomisk oppgjør. 

  • Hovedregelen er at alle verdier skal deles likt mellom ektefellene, uansett hvem som står som eier.
  • Dersom man eier noe som er særeie betyr det at man kan holde verdien helt utenfor deling.
  • Skjevdeling minner om særeie, men det er strengere krav til bevis. 
News-Image-Test_OPT

Hva er skjevdeling?

Skjevdelingsregelen går ut på at verdien av eiendeler som ektefellen eide da ekteskapet ble inngått, skal holdes utenfor delingen. Det samme gjelder arv og gaver som er mottatt under ekteskapet. Grunnen til at dette kan skjevdeles er fordi dette er verdier en ektefelle har fått helt uavhengig av den andre. 

Skjevdeling minner om særeie men det er en viktig forskjell. Det er et krav om at man ved delingstidspunktet på en god måte kan vise skjevdelingsmidlenes opprinnelse. Hvis de er vanskelig å identifisere så mister man kravet. 

For å kunne kreve skjevdeling, må man i tillegg kunne dokumentere at skjevdelingsverdien er i behold ved separasjonen. 

Hvordan beregnes skjevdeling?

Det første som må avklares er det hvordan det opprinnelige skjevdelingskravet skal beregnes. Her er tre eksempler: 

  1. Du eide boligen før dere giftet dere. Boligens verdi var kr 2,000,000 og et boliglån på kr 1,500,000. Du kan da kreve skjevdelt andelen som er gjeldfri, dvs 25% . 
  2. Mens du var gift arvet du en bolig til en verdi kr 4,000,000. For å overta måtte du betale ut de andre arvingene med kr 2,000,000. Det betyr at det er 50% av verdien som er mottatt ved arv og som kan skjevdeles senere hvis verdien er i behold.  
  3. Du eier en bolig med din ektefelle som har en verdi på kr 4,000,000 og dere har et boliglån på kr 3,000,000. Du arver kr 1,000,000 som du bruker på å nedbetale boliglånet. Ved et slikt tilfelle kan du ikke kreve skjevdelt en andel av boligen, men man kan kreve å få beløpet oppjustert til dagens pengeverdi. 

I tillegg stiller loven krav til at skjevdelingskravet klart kan tilbakeføres, det vil si dokumenteres. Noen ganger er dette ukomplisert, andre ganger er det en krevende øvelse. Et eksempel er når man bytter bolig under ekteskapet. Man må da kan vise hvor stor del at finansieringen som kan tilbakeføres til skjevdelingskravet i tidligere bolig. Et annet eksempel er at man investerer i eiendommen, slik at en del av verdiøkningen skyldes annet en markedsmessig prisstigning. 

Hvorfor mekle?

Det er skjevdelingsregelen som oftest skaper hodebry ved fordelingen, og som i ytterste konsekvens må avgjøres av domstolen. Ved mekling får dere hjelp til å finne en rimelig fordeling begge kan leve godt med videre som en del av en helhetlig løsning. Mekler skal være upartisk og gjør ikke en vurdering av hva som er riktig skjevdelingskrav, men kan påpeke styrker og svakheter i argumentasjoner der det er ønsket av partene selv. 

-Ved mekling får dere hjelp til å finne en rimelig fordeling begge kan leve godt med videre som en del av en helhetlig løsning.
Kontakt oss

Kontakt oss

Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er sertifisert som mekler, og er fagansvarlig innen meklingsfag. Han er utdannet som psykolog i Danmark med bakgrunn innen familieterapi. Han har mastergrad i organisasjonspsykologi fra BI. Som mekler jobber Daniel med saker som gjelder barn og foreldresamarbeid, konflikthåndtering på arbeidsplassen, og han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.