Våre meklere

Våre meklerne har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og psykologi. Vi velger den mekleren som har relevant fagbakgrunn for å løse deres sak.
Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer, Faglig leder

Angela er faglig leder og sertifisert mekler. Hun sørger for gode prosesser og faglig støtte for alle meklerne. Angela har bakgrunn fra domstolene, justissektoren og som advokat, og har også vært rettsmekler og ambulerende nemndsleder i barnevernssaker.
Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma. Han har en bred erfaring innen privatrett, med spesiell vekt på eiendomsrett og kontraktsrett. Han bruker sin kompetanse på å bidra til saker løses.
Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Vebjørn har bakgrunn som dommerfullmektig og er en rutinert mekler innenfor alt fra familiesaker til kommersielle tvister. Han har også erfaring som forretningsadvokat hvor han jobbet med tvisteløsning innenfor eiendom og entreprise. Han er sertifisert som mekler.
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel har en barnefaglig bakgrunn med videreutdanning i familieterapi og er straks ferdig med master i psykologi. Han er sertifisert som mekler. Med sin erfaring fra rettssaker og høykonfliktsaker, gir han foreldrene den tryggheten de trenger for å finne løsninger. 
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
Harald Holm Glad

Harald Holm Glad

Harald er en rutinert advokat med særlig interesse for konflikthåndtering. Han er sensor ved juridisk fakultet i Oslo og har erfaring som dommerfullmektig. Harald er sertifisert som mekler.
Ingeborg Tveit

Ingeborg Tveit

Ingeborg er en rutinert mekler som har både erfaring som advokat og dommerfullmektig. Hun har bred erfaring, men det er spesielt konflikter i arbeidsforhold og familiesaker hun jobber mest med. Hun er en stødig støttespiller for parter i konflikt.
Camilla Brandt

Camilla Brandt

Camilla har et stort engasjement for mekling. Hennes interesse ble vekket allerede i skolealder da hun fikk vervet som skolemekler. Hun har vært oppnevnt mekler i konfliktrådet i en årrekke, samtidig som hun jobber som advokat. Camilla er oppnevnt medlem i advokatforeningens meklingsutvalg.
Henning Hamnes

Henning Hamnes

Henning er sivilingeniør, og har jobbet som rådgiver og mekler på store prosjekter. Han brenner for å finne gode løsninger i komplekse saker. Henning er sertifisert som mekler.
Merethe Green Rommetvedt

Merethe Green Rommetvedt

Merethe har mange års erfaring som jurist og en dreven mekler. Hun bistår i privatrettslige tvister som gjelder eiendom, kjøp og samlivsbrudd. Merethe bidrar til at partene finner praktiske og gode løsninger de kan leve godt med. Hun er sertifisert som mekler.

Si hei til Cecilie, kunde-ansvarlig hos Mekle

For å kunne opprettholde full nøytralitet hos meklerne er det Cecilie du møter i forkant av meklingsmøtet. Hun er kundeansvarlig og er den som innhenter og gjennomgår all informasjon fra begge parter. Det er også hun som koordinerer alle møter.

Cecilie alt 2

Cecilie Madsen, Leder kundereisen

Kanskje har du blitt kontaktet av Even?

Even Eng jobber med kundepleie, og er den som tar kontakt med parter som er usikre på om de vil delta på mekling eller har spørsmål til prosessen. Han følger også gjerne opp etter endt mekling, for å høre hvordan deres erfaringer har vært.

Even Eng

Even Eng, Kundepleie

Hvem står bak Mekle

Mekle består av et dedikert team som jobber kontinuerlig for å tilgjengeliggjøre konfliktløsning. Vårt mål er å senke terskelen til å søke en profesjonell tredjepart og å gi partene kontroll over sin egen sak.

Siri

Siri Horn, Daglig leder

Camilla

Camilla S. Bull, Markedsleder

Henrik

Henrik O. Rasmussen, Operativ leder

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer, Faglig leder

Kontakt oss

Kontakt oss