Våre meklere

Våre meklerne har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og psykologi. Vi velger den mekleren som har relevant fagbakgrunn for å løse deres sak.
Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma. Han har en bred erfaring innen privatrett, med spesiell vekt på eiendomsrett og kontraktsrett. Han bruker sin kompetanse på å bidra til saker løses.
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er psykolog med spesialisering innen mekling. Han har skrevet hovedoppgave om digital mekling. Han har bakgrunn innen familieterapi, og er ekspert innen saker som gjelder barn og foreldresamarbeid. Han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
20230928_095254-EDIT

Marthe Cecilie Larsen, Trainee

Marthe Cecilie Larsen er kundesenterets ressurs på det juridiske. Hun hjelper partene med en klar forståelse av deres ansvar og rettigheter, samtidig som hun er en svært god støttespiller for mennesker i konflikt.
Harald Holm Glad

Harald Holm Glad

Harald er en rutinert advokat med særlig interesse for konflikthåndtering. Han er sensor ved juridisk fakultet i Oslo og har erfaring som dommerfullmektig. Harald er sertifisert som mekler.
Camilla Brandt

Camilla Brandt

Camilla har et stort engasjement for mekling. Hennes interesse ble vekket allerede i skolealder da hun fikk vervet som skolemekler. Hun har vært oppnevnt mekler i konfliktrådet i en årrekke, samtidig som hun jobber som advokat. Camilla er oppnevnt medlem i advokatforeningens meklingsutvalg.
Henning Hamnes

Henning Hamnes

Henning er sivilingeniør, og har jobbet som rådgiver og mekler på store prosjekter. Han brenner for å finne gode løsninger i komplekse saker. Henning er sertifisert som mekler.
Merethe Green Rommetvedt

Merethe Green Rommetvedt

Merethe har mange års erfaring som jurist og en dreven mekler. Hun bistår i privatrettslige tvister som gjelder eiendom, kjøp og samlivsbrudd. Merethe bidrar til at partene finner praktiske og gode løsninger de kan leve godt med. Hun er sertifisert som mekler.

Si hei til Cecilie, kunde-ansvarlig hos Mekle

For å kunne opprettholde full nøytralitet hos meklerne er det Cecilie du møter i forkant av meklingsmøtet. Hun er kundeansvarlig og er den som innhenter og gjennomgår all informasjon fra begge parter. Det er også hun som koordinerer alle møter.

Cecilie alt 2

Cecilie Madsen, Leder kundereisen

Hvem står bak Mekle

Mekle består av et dedikert team som jobber kontinuerlig for å tilgjengeliggjøre konfliktløsning. Vårt mål er å senke terskelen til å søke en profesjonell tredjepart og å gi partene kontroll over sin egen sak.

Siri

Siri Horn, Daglig leder

Camilla

Camilla S. Bull, Markedsleder

Henrik

Henrik O. Rasmussen, Operativ leder

Kontakt oss

Kontakt oss