Våre meklere

Våre meklerne har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og psykologi. Vi velger den mekleren som har relevant fagbakgrunn for å løse deres sak.
Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler og er fagansvarlig innen kjøp og eiendom. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma, og har betydelig meklingserfaring. Marius har en praktisk tilnærming, og han navigerer partene godt gjennom komplekse problemer. Han er flink til å hjelpe partene raskt til løsning, samtidig som begge parter blir svært godt ivaretatt.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er sertifisert som mekler, og er fagansvarlig innen meklingsfag. Han er utdannet som psykolog i Danmark med bakgrunn innen familieterapi. Han har mastergrad i organisasjonspsykologi fra BI. Som mekler jobber Daniel med saker som gjelder barn og foreldresamarbeid, konflikthåndtering på arbeidsplassen, og han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.
HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Helene er en mekler med svært bred og allsidig erfaring. Hun har tidligere hatt en karriere som befal og juridisk rådgiver i forsvaret etterfulgt av en tid som politiadvokat, men kan også vise til bred kunnskap som både norsk og dansk advokat i tradisjonelle advokatkontor. Hun er sertifisert mekler og har en stor entusiasme for de menneskelige aspektene, Helene er en god lytter og støttespiller for mennesker i alle typer konflikter.
Jørgen croppet

Jørgen Skofterud

Jørgen er sertifisert som mekler. Hans bakgrunn er som jurist med betydelig erfaring innen kontraktsrett og masterspesialisering rettet mot forhandlinger. Han har stor interesse for konflikthåndtering, og en stødig støttespiller når dialogen blir vanskelig. Med et godt grep om jussen og fokus på partenes interesser, hjelper han partene finne frem til gode løsninger.
Simen Stavnum

Simen Stavnum

Simen er jurist og er sertifisert som mekler. Han jobber hovedsakelig med saker som gjelder kjøp og avtalerett, der han hjelper partene å forstå sine rettigheter og forpliktelser etter loven. Han hjelper begge parter å finne frem til hva som er en rimelig og rettferdig løsning i saken.
Marthe croppet

Marthe Cecilie Larsen, Trainee

Marthe Cecilie Larsen er kundesenterets ressurs på det juridiske. Hun har en bachelor i juss fra BI og fullfører sin mastergrad ved UiO. Hun hjelper partene med en klar forståelse av deres ansvar og rettigheter, samtidig som hun er en svært god støttespiller for mennesker i konflikt.
Camilla Brandt

Camilla Brandt

Camilla har et stort engasjement for mekling. Hennes interesse ble vekket allerede i skolealder da hun fikk vervet som skolemekler. Hun har vært oppnevnt mekler i konfliktrådet i en årrekke, samtidig som hun jobber som advokat. Camilla er oppnevnt medlem i advokatforeningens meklingsutvalg.
Henning Hamnes

Henning Hamnes

Henning er sivilingeniør, og har jobbet som rådgiver og mekler på store prosjekter. Han brenner for å finne gode løsninger i komplekse saker. Henning er sertifisert som mekler.
Harald Holm Glad

Harald Holm Glad

Harald er en rutinert advokat med særlig interesse for konflikthåndtering. Han er sensor ved juridisk fakultet i Oslo og har erfaring som dommerfullmektig. Harald er sertifisert som mekler.

Si hei til Cecilie, kunde-ansvarlig hos Mekle

For å kunne opprettholde full nøytralitet hos meklerne er det Cecilie du møter i forkant av meklingsmøtet. Hun er kundeansvarlig og er den som innhenter og gjennomgår all informasjon fra begge parter. Det er også hun som koordinerer alle møter.

Cecilie alt 2

Cecilie Madsen, Leder kundereisen

Hvem står bak Mekle

Mekle består av et dedikert team som jobber kontinuerlig for å tilgjengeliggjøre konfliktløsning. Vårt mål er å senke terskelen til å søke en profesjonell tredjepart og å gi partene kontroll over sin egen sak.

Siri

Siri Horn, Daglig leder

Camilla

Camilla S. Bull, Markedsleder

Krafftwork 15898-Edit

Henrik O. Rasmussen, Operativ leder

Kontakt oss

Kontakt oss