Om Mekle i VG: Sparte tusener – skiltes som venner

Nylig kunne du lese om Mekle i VG – der Glenn og Linda valgte mekling etter samlivsbrudd og mer om hvorfor mekling er en rask og rimelig måte å løse konflikter mellom to parter på.

Hvert år havner et betydelig antall nordmenn i konflikter knyttet til blant annet arveoppgjør og samlivsbrudd. Men lange køer hos både forliksråd, forbrukernemder og i domstolene – i tillegg til skyhøye advokathonorarer – gjør at mange ser seg om etter en raskere og mer økonomisk måte å løse konfliktene på.

Heldigvis får stadig flere får øynene opp for mekling som metode. Derfor er vi glade for at VG nylig valgte å lage en dyptgående reportasje om temaet og at Mekle ble trukket frem som spesialister på området, som det eneste selskapet i Norge som har spesialisert seg på å mekle frem uenighet mellom to parter digitalt.

Saken ble publisert både i papirutgaven og på VG+ i juni 2022. Ønsker du å lese hele artikkelen kan du klikke her.

Samboerpar valgte mekling etter brudd

I saken deler VG blant annet meklingshistorien til Linda og Glenn fra Molde. Da samboerforholdet tok slutt klarte de ikke å finne ut av hvordan de skulle fordele gjeld, bolig, bil og hytte – men én ting var de enige om: Verken Linda eller Glenn ville kaste bort tusenvis av kroner på advokatregninger skrevet med gaffel.

I stedet for å koble på dyre skilsmisseadvokater, kontaktet de en profesjonell mekler som hjalp dem å lage en avtale om både gjeld og verdier. Med en nøytral tredjepart på laget, fikk Linda og Glenn den nødvendige støtten de trengte for å løse konflikten og komme fram til en fordeling begge var fornøyd med. Dermed kunne de skilles som venner, og ikke nok med det – de slapp å betale en krone for meklingen siden Glenns forsikring i HELP dekket alle utgiftene.

Store besparelser for privatpersoner og bedrifter 

Advokater representerer den ene parten i en konflikt, og jobber for en mest mulig fordelaktig løsning for sin klient. En mekler er derimot nøytral og tar hensyn til begge parters ønsker og krav – med mål om å komme frem til en avtale som alle kan leve godt med. 

Faglig leder i Mekle, Angela Askjer, sier til VG at det har store økonomiske fordeler å løse konflikter utenfor rettssystemet. Hun viser til at Mekle ofte bruker kort tid på å løse en konflikt med en endelig avtale, og at slike avtaler i tillegg er mer praktisk orienterte enn dommer og vedtak i forbrukernemder og hos domstolene. Tallene taler for seg selv: I løpet av sitt første driftsår klarte Mekle å komme frem til en minnelig løsning i ca. 85 prosent av sakene. 

Mekler ser på pc-skjerm

Ønsker kommersielle tilbud velkommen


Mekling gjennom et kommersielt firma er et forholdsvis nytt fenomen i det norske markedet. Men de etablerte aktørene ønsker nykommere som Mekle velkommen, i følge VGs artikkel. Både NAF Advokat og Forbrukertilsynet er positive kommersielle meklingstilbud, og mener det bidrar til at flere får løst sakene sine på en god måte. 

Også Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet er glad for at det har kommet kommersielle meklingstilbud på det norske markedet. Han forteller at mekling kan bidra til at partene får løst konflikten raskt og billig, og at metoden er spesielt godt egnet i tilfeller der det er kostbart eller tidkrevende å finne beviser, eller i konflikter mellom venner eller personer i nære relasjoner.

Kontakt oss

Kontakt oss