Mekling ved samlivsbrudd – løs oppgjøret digitalt

Gjennom digital mekling lykkes de fleste med å komme til enighet, selv om det kan virke vanskelig. Med digital mekling får du nøytral eksperthjelp uansett hvor du er, slik at dere kan få en avtale begge kan leve godt med videre. Mekling fører til en raskere, rimeligere og mer skånsom løsning for partene.

Når ektefeller og samboere velger å gå fra hverandre, må det inngås en avtale om det økonomiske oppgjøret i forbindelse med samlivsbruddet. Ektefellene har i ulike former hatt felles økonomi gjennom felleseie, særeie eller sameie. Også tidligere samboere har behov for å finne en enighet om den økonomiske fordelingen seg i mellom, selv om reglene ikke er helt like for dem som ved skilsmisse for ektefeller. 

Dersom det ikke avtales en økonomisk fordeling ved samlivsbrudd kan tidligere partnere reise krav mot hverandre på et senere tidspunkt. En skifteavtale eller avtale om samboeroppgjør er derfor helt nødvendig å inngå. I tillegg til de rent økonomiske sidene, har tidligere ektefeller og samboere som regel også behov for få klarlagt og avtalt hva som skal skje på det mer praktiske planet ved fordeling av innbo, mulig salg av bolig og andre praktiske spørsmål. 

Les mer, se priser og book et gratis og uforpliktende kartleggingsmøte

Aktuelt-3
«Hvis vi ikke hadde meklet ville alternativet vært en rettslig prosess og advokater ville blitt involvert. Forholdet oss imellom ville forverret seg hvis vi måtte gjennomført en slik prosess, og jeg er glad for at vi gjennomførte en utenrettslig mekling.»

Selv om en del tidligere par klarer å løse alle disse uenighetene seg i mellom, er vår erfaring at mange opplever det som svært nyttig å få bistand fra en nøytral tredjepart for å finne frem til en omforent avtale ved skilsmisse og samlivsbrudd. 

Ved skilsmisse og samlivsbrudd kan konfliktnivået være høyt. I slike tilfeller vil alternativet til mekling være å gå til søksmål mot sin tidligere partner, med alle de belastningene dette vil innebære. Å vente på en rettssak innebærer også at man må vente lenge på en avklaring, og ofte vil det være vanskelig å få finansiering på plass for å få kjøpt ny bolig. Mekling vil innebære en raskere løsning og gir en mulighet for å komme videre i livet. En raskere løsning vil også minske belastningen uenighet medfører for eventuelle felles barn som partene har. 

«Å gjennomføre meklingen digitalt var for meg svært positivt. Jeg slapp å bruke tid på å reise, og kunne delta hjemmefra. På grunn av sykdom og corona på tidspunktet for møtet, kunne jeg ikke deltatt dersom det hadde blitt gjennomført fysisk. Teknikken fungerte veldig bra og det var enkelt å gjennomføre digitalt.»

Far bærer sønn på skulder

Før meklingen

Meklingsmøtene hos MEKLE gjennomføres digitalt ved at partene møtes i videorom via en link. På denne måten slipper partene reising i forbindelse med meklingen, og kan sitte i eget hjem. På forhånd vil begge parter fylle ut et skjema som blir delt med mekler slik at mekler kan sette seg inn i saken. I tillegg vil mekler ringe begge parter for å forberede partene til meklingsmøtet, samt oppklare spørsmål og klarlegge behovet for å sende inn eventuelle dokumenter på forhånd.

«Jeg har ikke deltatt på meklinger eller lignende tidligere, og grudde meg til møtet i forkant. Det var imidlertid ingenting å bekymre seg for. Hele prosessen var betryggende, og for vår del var det nødvendig med en nøytral tredjepart som kunne hjelpe oss med å komme til en løsning. Mekler var enkel å prate med, og jeg følte jeg kunne snakke om det meste med mekleren.  Å kunne diskutere og prate med mekler ga den tryggheten jeg trengte for å komme til en avtale.»

Kvinne i sak gjennomført hos MEKLE


Under meklingsmøtet

Meklingen innledes ved at mekler først forklarer litt om mekling og sier noe om hvordan møtet vil bli gjennomført. Deretter gir mekler ordet til hver av partene slik at partene kan legge frem sitt syn på saken. Mekler vil stille spørsmål underveis for å hjelpe partene med å få frem det sentrale i saken. Mekler vil hele tiden styre ordet og passe på at begge parter får snakke uavbrutt. Mekler vil kartlegge hva partene er enige om og hva partene er uenige om. Mekleren vil deretter invitere til særmøter med begge parter, som innebærer at begge vil kunne snakke med mekler i fortrolighet.

«Jeg opplevde vår mekler som veldig profesjonell og nøytral. Jeg fikk ingen informasjon om hva motparten hadde snakket om i særmøter med mekler, som ga tillit til at det jeg delte med mekler ikke ble sagt videre.»

Mann i sak gjennomført hos Mekle

Mekler vil deretter arbeide videre for å skissere ulike løsninger gjennom utforming av avtalen som skjer i samarbeid med partene. Mekling ved skilsmisse og samlivsbrudd vil som oftest deles i to møter, der det første møtet vil vare i omlag 3 timer. Mekler legger deretter videre plan for å ferdigstille meklingen i samarbeid med begge parter.

«Mekleren var veldig dyktig og faglig sterk. Hun evnet å skape en god mellommenneskelig relasjon, som jeg tenker er en god egenskap i rollen som mekler»

Digital mekling

Meklingene hos Mekle gjennomføres i all hovedsak digitalt. Mekling digitalt gir mulighet for å sitte i trygge omgivelser hjemme, og pausene kunne tas i vante omgivelser. Mekling digitalt kan hjelpe parter i konflikt å holde en nødvendig distanse til en andre. Mekler vil  i møtet dele dokumenter som vil hjelpe partene til å fokusere på å finne løsninger fremfor å fokusere på konflikten.

«Det var først og fremst veldig bra å bruke en mekler, en tredjeperson. Det var i seg selv konfliktdempende. Jeg følte at mekleren var nøytral, grundig, profesjonell, effektiv og løsningsorientert. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til digitalt møterom, men synes det fungerte veldig bra. Det var godt å ha litt fysisk avstand.»

Kvinne i sak gjennomført hos MEKLE

Avslutning av meklingen

Når meklingsmøtet er ferdig sendes avtalen som er utarbeidet til partene for signering med BankId. Den originale versjonen av den rettslig bindende avtalen som er inngått mellom partene, sendes deretter ut til begge parter. Avtalen sendes ut i direkte forlengelse av møtet, og partene vil dermed få en rask endelig avklaring i saken.

Hos Mekle har vi en løsningsgrad på mer enn 8 av 10 i saker knyttet til økonomisk oppgjør ved skilsmisse og samlivsbrudd. I de få tilfellene saken ikke løser seg, vil partene ha oppfylt tvistelovens krav om å søke å finne en minnelig løsning i saken. Normalt vil partene også ha lavere utgifter til rettshjelp senere i saken. Det er derfor alltid god bruk av tid å forsøke å mekle saken før en søker andre rettslige skritt.

 

Registrer sak helt uforpliktende

Om du tenker mekling kan være noe for dere og vil høre litt mer om mulighetene kan du legge igjen informasjonen din i skjema nedenfor så tar vi kontakt for en uforpliktende prat.

«Vi har felles barn og er derfor nødt til å forholde oss til hverandre i fremtiden, og en rettslig prosess hadde ingen vært tjent med. Mekling var derfor et bedre alternativ for å bevare relasjonen»
Kontakt oss

Kontakt oss

Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er sertifisert som mekler, og er fagansvarlig innen meklingsfag. Han er utdannet som psykolog i Danmark med bakgrunn innen familieterapi. Han har mastergrad i organisasjonspsykologi fra BI. Som mekler jobber Daniel med saker som gjelder barn og foreldresamarbeid, konflikthåndtering på arbeidsplassen, og han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend er sertifisert mekler og er fagansvarlig for skiftesaker. Han har bakgrunn som både advokat- og dommerfullmektig der han har opparbeidet bred juridisk erfaring. Erlend er en god støttespiller for mennesker i vanskelige situasjoner, og bidrar til å finne gode og bærekraftige løsninger.