Kontaktet av oss?

Dersom du har blitt kontaktet av oss, er det oftest fordi noen ønsker å forsøke mekling i en uenighet mellom dere. Vi i Mekle har ingen annen interesse enn å hjelpe dere med å løse saken. Mekling er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra prosessen om du skulle ønske det.

07 Kontaktet-av-oss

Kom i gang

Mekle ivaretar begge parter likeverdig.

Vi ser alltid saken fra begge sider.

Mekle er en heldigital, kontaktløs tjeneste.

Mekle er et alternativ til dyr advokathjelp og lange rettsprosesser. Ved digital mekling tilbyr vi en rask og rimelig prosess for å løse saken din. Vi har taushetsplikt og det som sies under mekling kan ikke brukes mot deg i en eventuell rettsak.

Hvorfor mekling

  1. Vi ser det fungerer. Mer enn 8 av 10 saker blir løst hos oss.
  2. Vi lytter til deg. Våre meklere er upartiske, og vil ivareta begges siders interesse likeverdig.
  3. Mekle er heldigitalt og du trenger ikke å møte opp noe sted.
  4. Vårt mål er enighet og løsning slik at dere skal få saken ut av verden, samtidig som du beholder kontroll over resultatet.
  5. Mekle er frivillig og du kan når som helst trekke deg. Det som sies under mekling kan etter norsk lov heller ikke brukes mot deg i en eventuell rettssak.

Vi har taushetsplikt og tar personvern på alvor.

Vi er et hurtig alternativ til lange rettsprosesser.

Hele 8/10 saker blir løst hos Mekle.

Hva skjer videre?

  1. Du forteller din side av saken ved å svare på noen spørsmål i et digitalt skjema. Vi tar kontakt for å avtale om det skal sendes inn dokumentasjon.
  2. Vi avtaler en tid for et digitalt meklingsmøte som passer for alle. Begge skal bli hørt under møtet, og du vil også få egen tid med mekler uten at den andre parten er til stede. Mekleren sitt mål er å finne en løsning begge kan akseptere.
  3. Når dere sammen har funnet en løsning, skriver mekleren avtalen for dere, og avtalen signeres deretter av begge ved hjelp av Bank ID.

Hvorfor velge mekling?

Nøytral ekspertise

Mekleren som velges vil ha god juridisk kompetanse innen fagfeltet saken gjelder, og spesialkompetanse innen konflikthåndtering. En nøytral medhjelper er som regel langt mer effektivt enn forhandling direkte mellom to parter og deres advokater. Mekler kan snakke med begge parter separat i fortrolige samtaler, og finner dermed raskt ut hva som kan bidra til å løse saken. Ved å bruke mekler sikres partene dessuten en godt gjennomtenkt avtale.

Bevar relasjoner

Metoden som brukes ved mekling, er skapt for å hjelpe parter som er uenig med å bevare relasjoner. Det er spesielt viktig i forretningssamarbeid, arbeidsforhold og nabo- eller familiekonflikter. Mekler har spesialkompetanse innen konflikthåndtering og hjelper partene å nøytralisere, lytte og reflektere.

Konfidensialitet

Forhandlingene under mekling er underlagt taushetsplikt. Det betyr at partene ikke kan fortelle om det som blir sagt under meklingen, eller om de tilbudene de har mottatt. Under meklingen kan partene også ha fortrolige en-til-en samtaler med mekleren.

Hurtig løsning

En rettslig prosess er tidkrevende. Det tar tid mellom hvert skriftlige innlegg fra advokatene, og både domstol og forliksråd har lange saksbehandlingstider. Med mekling får partene straks bistand og kan få hjelp til å løse saken med en gang.

Fleksibilitet

Under mekling kan partene skreddersy en avtale tilpasset deres behov. Ved å se utover de rammer rettsreglene gir, kan man skape merverdi for begge parter. Dette får man ikke muligheten til dersom saken blir avgjort i domstolene.

Frivillig

Mekling er frivillig og du kan når som helst trekke deg fra forhandlingene. Det betyr at du ikke er bundet av noe før en avtale er signert. De tilbudene du selv har gitt, kan ikke føres som bevis ved en rettsak av andre enn deg selv. Det har dermed ingen negativ konsekvens å forhandle om løsninger under en mekling.

Spar kostnader

En rettsprosess kostet i gjennomsnitt kr 378 000 kr i 2017. Dette tallet er økende. Ved å bruke mekling som tvisteløsningsmekanisme er kostnadsbesparelsen svært stor. Ved mekling deler normalt partene kostnadene til mekler. Er det tekniske spørsmål kan kostnadene til sakkyndigrapport rekvireres under meklingsprosessen til delt kost.

Unngå rettssak

Det er krevende å stå i en rettslig prosess. Den kan være langvarig, konflikten eskalerer og det stjeler tid og fokus. Resultatet er som regel usikkert, saken vil avgjøres etter en bevisvurdering og rettslig skjønn som kan være vanskelig å forutse resultatet av. Dommen gir gjerne en vinner og en taper, og kan ankes.

Slipp Forliksrådet

Alle saker med verdi på under 200 000 kr skal som hovedregel innom Forliksrådet før en rettsak. Partene kan avtale utenrettslig mekling etter tvistelovens kapittel 7 i stedet. Mekling gjennom Mekle oppfyller kravene etter loven og partene slipper dermed forliksrådsbehandling. Selv om dere ikke blir enige så vil meklingen sikre en raskere prosess og kostnadsbesparelser til advokat, reise og oppmøte.

Kontakt oss

Kontakt oss