En nabo til besvær

I enkelte kretser heter det seg at gode gjerder skaper gode naboer, men det er langt mer enn grenser som skaper irritasjon, og svært mange problemer du ikke får løst uansett hvor godt gjerde du måtte ha.

Enten du plages av at trærne på nabotomten skjermer for solen eller at naboen har satt opp en sjenerende hekk, kan din sak være godt egnet for mekling. 

Kanskje lurer du på hvilke rettigheter du har til adkomst for din egen bolig eller om du kan gå over hyttenaboens tomt for å komme til din egen. Uavhengig av hva som er grunnlaget for din nabokrangel kan vi hjelpe dere med å løse tvisten på best mulig måte.

Nabosaker løses bedre utenfor rettssalen. 

Involvering av advokater bidrar gjerne til et økt konfliktnivå i stedet for å få saken løst. I en konflikt med naboen er det motstrid mellom to interesser, og veien til en løsning er som oftest gjennom forhandling. Nabosaker er derfor blant de sakstypene som egner seg best for mekling. 

Ved å løse konflikten på et lavt nivå kutter man dessuten utgifter, og man slipper å bruke energi på den tidkrevende prosessen som følger et rettslig løp.

Far bærer sønn på skulder

Behold kontroll over utfallet.

Naboloven er generelt formulert fordi den skal ramme mange tilfeller. Det er med andre ord stort rom for en dommer til å utøve skjønn dersom saken skulle havne i rettssystemet. Hos MEKLE er målet å komme frem til en løsning begge parter kan si seg fornøyde med og siden partene selv er med på utforme en eventuell avtale, er fleksibiliteten svært stor. Dette gjør at du i større grad kan påvirke resultatet i saken og har et mye bedre utgangspunkt for gode løsninger. 

Bevar relasjoner. 

Som naboer må man leve med hverandre også etter en konflikt. Uansett hvor utfordrende du opplever din motpart å være, er våre meklere eksperter på konflikthåndtering og hjelper dere med å få i gang dialogen på et saklig og konstruktivt nivå. Gjennom mekling gis du og din nabo mulighet til å komme til enighet på nøytral grunn ved hjelp av faglig dyktig bistand.

-Nabosaker er blant de sakstypene som egner seg best for mekling.

News-Image-Test_OPT

Er eiendommen forsikret?

Dersom du har husforsikring har du som regel krav på å få dekket kostnader til rettshjelp. MEKLE har samarbeidsavtale med de fleste forsikringsselskap i Norge, og oftest dekkes kostnadene til mekling uten at det går utover egenandelen. Med andre ord får dere begge gratis juridisk bistand til å løse saken.

Om du vil vite mer om mekling i nabosaker kan du gjerne kontakte oss på telefon 22 44 41 00, eller fylle ut skjema nedenfor for en uforpliktende prat.

Kontakt oss

Kontakt oss

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Marius er sertifsert som mekler. Han har bakgrunn som advokat fra forsikring og advokatfirma. Han har en bred erfaring innen privatrett, med spesiell vekt på eiendomsrett og kontraktsrett. Han bruker sin kompetanse på å bidra til saker løses.
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er psykolog med spesialisering innen mekling. Han har skrevet hovedoppgave om digital mekling. Han har bakgrunn innen familieterapi, og er ekspert innen saker som gjelder barn og foreldresamarbeid. Han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.