Mekle i TV2.no – mange forhold tar slutt etter høytiden

Etter høytidene står mange par overfor utfordringer, og hos Mekle er det en økning i saker som gjelder samlivsbrudd i januar og februar på hele 40%. Vår daglig leder, Siri Horn, understreker viktigheten av å sikre forholdet med en samboerkontrakt eller ektepakt. I en nylig artikkel der hun ble intervjuet av TV2, deler hun innsikt om hvilke særlige utfordringer som gjelder nå i dyrtiden og fordelene med mekling.

Les intervjuet her: TV2.no Nyheter 

 

Digital mekling er et effektivt tilbud

Med et team av erfarne jurister og meklere, tilbyr Mekle en rettferdig prosess for konfliktløsning utenfor rettssystemet, som sparer både tid og penger, samt reduserer konfliktnivået. Med en løsningsrate på over 80 prosent, står Mekle klare til å hjelpe par gjennom vanskelige tider, og sikre at begge parter kommer ut av prosessen med en følelse av rettferdighet og tilfredshet. 

Siri

Bolig og forbruksgjeld skaper mest konflikt

Bolig er ofte den største kilden til konflikt, da nordmenn legger mesteparten av pengene sine i hus og eiendom. Mange av de som kontakter oss har hatt ulikt innskudd i boligen, mens andre har enten arv, formue eller erstatning som kan skjevdeles. Partene har ofte ulike forventninger til om de skal få innskuddene tilbake ved et brudd, og uten en samboerkontrakt eller ektepakt kan oppgjøret bli vanskelig. Det er ofte krevende å gi en god oversikt over de samlede økonomiske bidragene, og det er ofte svært skjønnsmessige vurderinger. Det betyr at det er risikosport for begge parter å gå gjennom en rettsprosess, da det er svært vanskelig å forutse det rettslige resultatet. Ved hjelp av mekling får partene mulighet til å jobbe sammen mot en gjensidig akseptabel løsning.

Når man gifter seg inngår man et formuesfellesskap. Dersom en av partene har pådratt seg forbrukslån, er det mulig å trekke denne gjelden fra den samlede formuen før oppdelingen. Dette kan føre til at en part ender med et grunnlag for deling som er lik null, men likevel beholder retten til halvparten av den andre partens oppsparte verdier. 

Mange står nå i en vanskelig økonomisk situasjon, der boligsalget tar tid og noen har dessuten tapt deler av innskuddet sitt. Mekle erfarer at det er viktig for partene å få til en hurtig løsning, slik at de får avklart finansiering med banken. Det er mange som ønsker å beholde boligen av hensyn til barna, og trenger hjelp til å finne en løsning som gjør dette mulig.

Mekling var svært nyttig

Vi har også vært i dialog med vår nylige kunde, som belyser hvordan Mekles tilnærming bidro til en konstruktiv dialog og løsning for begge parter. 

 «Vi trengte en tredjepart til å bli enige om hva som skulle inngå i fordelingen, og her var Mekle svært nyttig for oss. De tilbød en nøytral grunn der vi trygt kunne utforske og forhandle fram en fordeling. Mekleren, med sin evne til å lytte og formidle, hjalp oss til å forstå hverandres perspektiver og ønsker, noe som la grunnlaget for en konstruktiv dialog». 

Book kartleggingsmøte

Vi tilbyr et kostnadsfritt og uforpliktende digitalt kartleggingsmøte, slik at vi kan gi et tilbud om mekling tilpasset deres sak. Vår tjeneste er digital og alle møter holders på video.

04 Signering
Kontakt oss

Kontakt oss