Familieveiledning og foreldresamarbeid:

Dette løpet er for foreldre som enten trenger veiledning eller familiesamtaler der barna også deltar. Tilbudet egner seg godt både for foreldre som fremdeles er sammen, og for foreldre som har valgt å gå fra hverandre.

Mor snakker til sin sønn.

Familieveiledning:

  • Familieveiledning passer for foreldre som trenger råd og veiledning. Foreldrene vil få hjelp til å forstå hva barna har behov for, samt få hjelp til å skape gode og trygge rammer rundt barna.
  • Dette tilbudet egner seg også godt for foreldre som har gått fra hverandre, men som strever med problemstillinger som for eksempel samværsvegring, høyt konfliktnivå mellom foreldrene eller ulike regler mellom hjemmene. 
Mekler ser på pc-skjerm

Gratis kartleggingsmøte / informasjonsmøte:

Mekle tilbyr et gratis og uforpliktende kartleggingsmøte, dere og en av våre familieterapeuter kan gå gjennom saken for å finne ut av hvilket løp som er mest passende for deres problemstilling. Du velger selv om du vil gå videre eller avslutte etter kartleggingsmøtet.

Viktige elementer i familieveiledning og mekling:

Taushetsplikt

Det som sies i mekling er underlagt taushetsplikt, dette gjelder for både foreldrene og mekleren.

Upartisk mekler

Mekleren tar ikke side i saken, men stiller seg på midten og forsøker å bistå begge foreldrene med å komme frem til en løsning. Dette betyr likevel at ikke at mekler vil forholde seg passiv. Hos oss vil du møte engasjerte meklere som vil være opptatt av å hjelpe dere hele veien i mål. Det betyr noen ganger at mekleren er nødt til legge press på begge sider for å oppnå en god løsning.

Tar vare på relasjoner

Mekling virker konfliktdempende og sammenlignet med rettssak er det et utmerket alternativ for å løse uenigheter. Særlig mellom mennesker som har hatt og kommer til å ha en relasjon i fremtiden.

Meklere med barnefaglig kompetanse

Mange foreldre opplever det som utfordrende å finne ut av hvordan deres foreldreskap skal se ut etter et samlivsbrudd. Det er ikke uvanlig at foreldrene er bekymret for barna i den nye situasjonen. Mekler vil derfor dele sin barnefaglige kunnskap med foreldrene underveis i meklingen og komme med gode tips og råd. Dersom barna har utfordringer som bør følges opp hos andre instanser, vil mekleren hjelpe foreldrene å finne ut hvor foreldrene kan få god hjelp (feks BUP, fastlege, skolehelsetjeneste).

Fleksibelt

I mekling er man selv med å utforme løsning og avtale slik at du får det resultatet som passer best for deg og deres situasjon. Hos Mekle setter vi samtidig familiene i førersetet, slik at prosessen som legges opp passer til den konkrete familien. For noen betyr dette korte, men hyppige møter. For andre settes det opp et lengre møte der man forsøker å lande saken med en gang.

Tilrettelagt for konstruktive samtaler

Hos Mekle kjøres meklingene digitalt. Våre parter forteller at de opplever det som mer trygt og mindre stressende å møtes til mekling digitalt. På denne måten kan partene sitte hjemme i egen stue uten å måtte møte opp på et kontor ansikt til ansikt med motparten. I tillegg vil store deler av meklingen foregå i individuelle møterom. Det betyr at du forholder deg til mekler når saken og løsningsalternativer diskuteres. På denne måten holdes samtalen på et konstruktivt plan og det er lettere å lande gode løsninger.

Kontakt oss

Kontakt oss