Hvorfor Mekle?

Mekling er et alternativ til dyr advokathjelp og lange rettsprosesser. Ved digital mekling tilbyr vi en rask og rimelig prosess for å løse saken din så smertefritt som mulig.

Unngå lange og dyre rettsprosesser

Mekle er regulert under tvisteloven som en rettmessig måte å løse en tvist på før den når domstolene. For å gå rettens vei er man pålagt å prøve og løse konflikten i forkant, som med mekling. Mekle er nøytrale og upartiske, det er helt frivillig å delta og det du sier kan aldri bli brukt som bevis mot deg i en rettssak.

05 Lange-Rettsprosesser
En langvarig uenighet er noe de færreste ønsker, men den kan ofte bli løst med en nøytral tredjepart. Med Mekle kan du få unnagjort saken uten at det tærer på lommeboken eller helsen.

Mekle ivaretar begge parter likeverdig.

Vi ser alltid saken fra begge sider.

Mekle er en heldigital, kontaktløs tjeneste.

Heldigital tjeneste

Vi er en heldigital tjeneste som tilgjengeliggjør konfliktløsning. Fordelen er at du slipper å møte opp noe sted, du sparer penger og tid, og du får en løsning på saken.

06 Heldigital-2

Vi har taushetsplikt og tar personvern på alvor.

Vi er et hurtig alternativ til lange rettsprosesser.

Hele 8/10 saker blir løst hos Mekle.

Vi har en løsningsrate på 85%. Det betyr at mer enn 8/10 uenigheter blir løst med Mekle.