Vi løser arveoppgjør ved hjelp av trygg og effektiv mekling.

01-Header-1

En arvemekler er nøytral og bistår alle likeverdig gjennom hele prosessen

Hvorfor bruke en arvemekler?

Et arveoppgjør kan ta lang tid, og krever at dere er enige om både fremgangsmåte og fordeling. En nøytral mekler med spisskompetanse på arverett veileder dere trygt gjennom hele prosessen fra A til Å.  Når uenigheter løses før det blir konflikter kan dere bevare relasjoner i familien – nå og for fremtiden. 

Delta fra ditt eget hjem

For mange er det godt å være i sine egne og trygge omgivelser når vanskelige avgjørelser skal tas. Hos Mekle slipper du å reise til et ukjent lokale, eller å sitte rett overfor den du kanskje er uenig med. Våre meklere er profesjonelle og trent i å lede nettmøter, slik at alle blir hørt og føler seg ivaretatt. Hvis du er usikker på om du klarer å delta på et nettmøte, hjelper vi deg gjerne med teknisk bistand og veiledning. Vi finner også tilpassede løsninger ved behov.
Mann leser dokumenter

Arvemekler på nett

01. Bomøter med arvemekler

Vi har en brukervennlig, trygg og privat videoløsning hvor arvemekler leder dere gjennom skiftebehandlingen og forklarer reglene for arveoppgjør.

 

02. Felles dokumentrom

Dere får tilgang til en felles ressursmappe, hvor all dokumentasjon lastes opp. Dere mottar tilrettelagte maler for boregnskap og får kyndig veiledning underveis. 

 

03. Mekling av uenigheter

Arvemekleren hjelper dere å komme til enighet gjennom en nøytral og konfidensiell meklingsprosess. Det holdes både fellesmøter og fortrolige samtaler alene med mekler.

 

04. Skifteavtale signeres

Når dere er kommet til enighet om endelig fordeling av arv, skrives en skifteavtale som signeres med Bank-ID.

Våre meklere har ekspertise innen arverett, juss, tvisteløsning og mekling.

Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer, Faglig leder

Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Mer om gjennomføring

Hva koster en arvemekler?

Mekle tilbyr fastpris for arvemekler, som inkluderer tre bomøter, tilgang for alle i felles ressursmappe, maler for booppgjør og bistand til å skrive en endelig skifteavtale og utregning av oppgjør.

Pris for en arvemekler er kr 7 500 ink. mva. per arving. Er det mer enn fem arvinger, blir prisen redusert med 15% per arving.

Arvemekler eller bostyrer?

Mange erfarer at det først og fremst er kommunikasjon og samarbeid som er krevende under et arveoppgjør. Når uenigheter oppstår, er mekling den mest effektive og skånsomme måten å komme frem til en enighet. De fleste arvinger klarer den praktiske gjennomføringen selv, så lenge de får veiledning og har avtalt en fremgangsmåte. Arvemekler bidrar til at uenigheter håndteres før det blir konflikter.

En bostyrer håndterer den praktiske bobehandlingen. Dette er som regel en advokat og man betaler timesats. Bostyrer kan ikke bestemme hvordan boet skal fordeles, og oppstår det uenigheter må disse først avgjøres før man kommer videre i behandlingen. Ofte vil bostyrer ofte henvise arvingene til hver sin advokat. Arvingene må dermed finansiere både felles bostyrer og hver sin partshjelper.

Kan vi få flere møter?

Ja, dere kan avtale et eller flere ekstra meklingsmøter ved behov. Dette er først og fremst aktuelt der det er stor uenighet mellom partene, eller et spesielt høyt konfliktnivå som gjør det krevende å gjennomføre felles møter. Da kan vi sette opp et meklingsmøte hvor alle får god tid til individuelle samtaler med mekler i fortrolighet.

Et meklingsmøte har en fastpris på kr 2 500 ink mva per part.

Hvordan får jeg med de andre?

Registrer gjerne interessen din her, så kan vi gi både deg og de øvrige arvingene mer informasjon om tilbudet.

Hvis dere har en god relasjon, kan du selv foreslå arvemekler. Er dialogen vanskelig, kan vi ta samtalen på dine vegne. Vi har god erfaring med å ringe parter med tilbud om mekling, og vår erfaring tilsier at de fleste er positive til å motta et slikt tilbud. Det er helt uforpliktende å melde sak og det koster ingenting dersom dere takker nei.

Vi har en løsningsrate på 85%. Det betyr at mer enn 8 av 10 saker blir løst hos Mekle.