Informasjon til arvinger om privat skifte

Mekle har laget en guide om hvordan man kan gjennomføre et arveoppgjør ved privat skifte. Privat skifte betyr at arvingene selv tar ansvar for prosessen. Dette er raskere, enklere og billigere enn offentlig skifte. Her er trinnene du må følge:

Trinn 1 – Formuesfullmakt

Som arving kan du få formuesfullmakt fra tingretten. Denne fullmakten gir deg rett til å se avdødes bankkontoer på tidspunktet for dødsfallet og transaksjoner på kontoen de siste tre månedene før dødsfallet. Fullmakten gir også tilgang til skatteopplysninger. Ved behov kan dere  også be tingretten om å offentliggjøre en proklama som beskytter boet mot nye krav. Hvis avdøde hadde få eiendeler eller hadde mer gjeld enn verdi, bør dere vurdere andre skifteformer enn privat skifte. Det ligger nyttig informasjon på domstolens side: Privat skifte.

Trinn 2 – Skifteattest

Når verdier og gjeld i boet er sjekket, kan en eller flere arvinger be om en skifteattest. Dette dokumentet bekrefter din status som arving og gir deg rett til å håndtere booppgjøret. Få skifteattesten ved å signere tingrettens skjema for privat skifte innen 60 dager. Du finner skjema og informasjon om digital signering her: 

Skjema for skifteattest

Digital signering

Trinn 3 – Velg en fullmektig

Hvis flere arvinger har fått skifteattest, er det praktisk å la én av arvingene få fullmakt til å lede arveoppgjøret og representere boet utad. Arvingene kan også utnevne en fullmektig gjennom Mekle. Bruk tingrettens skjema som dere finner her:

Skiftefullmakt

Trinn 4 – Boregnskap

Lag en oversikt over avdødes eiendeler, gjeld og verdier ved dødsfallet, samt kostnader og inntekter som har oppstått etterpå, som for eksempel begravelseskostnader. Før booppgjøret kan avsluttes, må alle avdødes økonomiske forpliktelser betales, og skatteetaten må beregne skatt.

Hvis avdøde var gift eller samboer, har gjenlevende krav på å beholde sin del av formuen utenom arveoppgjøret. Dette kalles et sammensatt skifte. Hvis avdøde hadde uskiftet bo etter en tidligere ektefelle, blir arven vanligvis delt i to like deler hvis det er ulike arvinger.

Trinn 5 – Deling

Til slutt skal arvingene motta arven de har krav på etter lov eller testament. Hvis avdøde ikke har bestemt hvordan delingen skal gjøres, må arvingene bli enige om hva som skal beholdes og hva som skal selges. Deretter må oppgjøret regnes ut i forhold til arvingenes andel arv regnet mot verdier de allerede har mottatt. 

Hjelp til riktig oppgjør?

Det er mye man skal ha oversikt over når arv skal fordeles. Våre meklere hjelper dere med å forstå hvordan boet skal håndteres,  og hvilke regler som gjelder i akkurat deres sak. Gjennom samtaler med alle arvingene, bidrar mekler også til å finne løsninger om fordeling alle er fornøyd med. Profesjonell hjelp til arveoppgjøret med en felles mekler er raskere og rimeligere enn offentlig skifte. 

Riktig arveoppgjør

Ofte er kommunikasjon nøkkel for å finne gode løsninger i arveoppgjøret. Hos Mekle vektlegger vi at alle arvingene skal få god juridisk veiledning og individuelle samtaler med mekler. Slik finner mekler raskt frem til hva som er gode løsninger for partene.
Image_20230511_142233_886
Sigrid 1

Sigrid Frogner Larsen

Sigrid har erfaring som rettsmekler fra sin periode som dommerfullmektig. Hun har lang erfaring med forhandlinger og konflikthåndtering både som sivil advokat og politiadvokat. Sigrid har et godt grep om det juridiske og hun er en god lytter.
Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Erlend har bred erfaring med mekling og konfliktløsning, både fra sin bakgrunn som dommerfullmektig, men også fra tidligere jobb som advokatfullmektig. Han har arbeidet mye med mennesker i svært vanskelige situasjoner og er en god støttespiller. Erlend er sertifisert mekler og bidrar til gode løsninger i en variert bredde av saker.
Daniel Andersen

Daniel Andersen

Daniel er psykolog med spesialisering innen mekling. Han har skrevet hovedoppgave om digital mekling. Han har bakgrunn innen familieterapi, og er ekspert innen saker som gjelder barn og foreldresamarbeid. Han bistår også i andre saker der det er høy konflikt eller vanskelig relasjon mellom partene.
Kontakt oss

Kontakt oss