Arbeidsforhold

På arbeidsplassen jobber vi tett og både arbeidsgiver og arbeidstaker står i en form for avhengighetsforhold til hverandre. Konflikter på arbeidsplassen forekommer, og partene har ofte en ganske ulik oppfatning av hvor det gikk galt. Mekle gir partene rask tilgang til profesjonell hjelp til å løse uenigheten, individuelt eller sammen. Vi sitter med både juridisk og psykologisk kompetanse.

Hva tilbyr Mekle?

  • Hurtig løsning – Den raskeste måten å få håndtert konflikter på arbeidsplassen er ved å bruke en felles, uavhengig og profesjonell tredjepart. De fleste saker lar seg løse gjennom et kort møte med en mekler.
  • Kostnadseffektivt – Rettslige prosesser tar tid og er kostbare, og det tar dessuten fokus fra verdiskapende arbeid. Mekle tilbyr fastpris, rask hjelp og du slipper lange forberedelser.
  • Juridisk veiledning inkludert – Mekle veileder begge parter om rettsregler og hjelper til å forstå rettigheter og plikter når det er behov for det. Da er det lettere å vurdere alternativene til løsning.
  • Kompetanse – Alle meklere er sertifiserte som meklere med spesialisering innen konflikthåndtering. I tillegg har mekler bakgrunn som organisasjonspsykolog eller jurst med kompetanse innen arbeidsrett.
  • Konfidensialitet– Det gjelder strenge krav til konfidensialitet ved mekling. Det meste av forhandlingen skjer i enesamtaler med mekler, der du kan prate åpent ut om dine ønsker og behov. Meklers jobb er å søke en løsning du er fornøyd med.
_DSC3808
Kontakt oss

Kontakt oss