Konfliktveiledning

Dette tilbudet er passende for deg som ønsker veiledning, hjelp og støtte til å løse konflikter på arbeidsplassen. Vi tilbyr individuelle timer for den som er part i en konflikt, eller for ledere og HR- ansatte som skal håndtere andres konflikter på arbeidsplassen. Vi har både veiledere som har juridisk og psykologisk faglig bakgrunn. Samtalene er konfidensielle.
MEKLE-054-Edit

Hva er konfliktveiledning?

Uenigheter på arbeidsplassen skal vi ha, og det kan være et sunnhetstegn når det oppstår friske diskusjoner om hvordan et problem kan løses. Men når en uenigheten blir personlig eller avgjørelser som er tatt ikke aksepteres begynner man å få et problem. 

Når en konflikt bygger seg opp, endres fokuset fra saken som skal løses og over på person. Det begynner å bli et generelt problem og ofte vil flere involveres. Etterhvert er saken blitt så stor at det er vanskelig å sette ord på hva uenigheten egentlig handler om. Å få den andre til å forstå hva du prøver å formidle eller spille på lag virker som en mer og mer umulig oppgave. Dialogen opphører og du ser ikke egentlig noen vei ut.

Da er det godt å ha en profesjonell tredjepart som ser situasjonen utenfra, gir deg noen gode verktøy og styrker deg i arbeidet med å få alle med på å snu konflikten over til konstruktiv dialog. 

For leder, mellomleder og HR medarbeider

En konflikt på arbeidsplassen tar fokus fra det verdiskapende og oppbyggende arbeidet. Som leder eller HR-medarbeider er det viktig å ha god kunnskap om dynamikken i en konflikt, hvordan konflikter kan forebygges og håndteres hvis de først oppstår. Noen arbeidsplasser mottar varsler om kritikkverdige forhold, som viser seg å være relatert til mobbing, trakassering eller konflikter. Da kan konfliktmekling være et bedre egnet tiltak enn for eksempel å igangsette en faktaundersøkelse eller  granskning. 

Mekle bistår med veiledning som kan brukes både for forebyggende og i konkrete konfliktsituasjoner. For deg som ønsker dyp innsikt, tilbyr vi også personlighetstest og tilbakelesing, slik at du også blir mer bevisst på hvordan du kan virke på andre. 

For parter i konflikt

Konflikt på arbeidsplassen går hardt utover trivsel og produktivitet, og kan til og med gjøre oss syke. Konflikter kan oppstå mellom enkelte ansatte, i et team eller mellom den ansatte og dennes leder. 

En konfliktveileder kan gjennomføre individuelle samtaler med hver enkelt part der alle samtalene er underlagt taushetsplikt. Målet med samtalene er å gi hver enkelt part i konflikten en større forståelse for dynamikken som har utviklet seg, hjelp til å se flere perspektiver, og å styrke den enkelte gjennom prosessen. Partene får helt konkrete verktøy for å håndtere konflikten på en bedre måte. En konfliktveiledning avsluttes med et felles møte der partene setter noen felles kjøreregler fremover. Det kan også settes opp oppfølgingsmøter ved behov. 

En konfliktveiledning i gruppe kan minne om mekling, men hovedfokus ligger på å styrke kommunikasjon og samarbeid fremfor å løse en juridisk uenighet. Les mer om mekling. 

Book et gratis kartleggingsmøte

Mekle tilbyr et gratis og uforpliktende digitalt kartleggingsmøte, der du og en av våre meklere kan gå gjennom saken for å finne ut av hvilket løp som er mest passende for deres problemstilling. Du velger selv om du vil gå videre eller avslutte etter kartleggingsmøtet.

04 Signering

Viktige elementer i en konfliktveiledning

Taushetsplikt

Alle samtaler er underlagt strenge regler for taushetsplikt og konfidensialitet. Det er helt trygt å snakke åpent med konflikt veileder om dine opplevelser, og hva du synes er problematisk.

Støttende og upartisk

En konfliktveileder skal være en god støtte for den som står i konflikten. Samtidig skal ikke en konfliktveileder ta side i konflikten, men hjelpe de involverte å legge strategier for å komme ut av spiralen.

Tar vare på relasjoner

En konfliktveileder er opptatt av å forsøke å styrke relasjonen når det er mulig. Målet med sesjonene er å oppnå en større forståelse for hvordan vi reagerer i konfliktsituasjoner, og hvordan vi kan trene på ulike strategier for å trappe ned konflikten og gjenopprette den konstruktive samtalen.

Juridisk og psykologisk kompetanse

Alle våre konfliktveiledere har spesialkompetanse innen konflikthåndtering og er sertifiserte meklere. I tillegg er konfliktveileder enten organisasjonspsykolog eller jurist med kompetanse innen arbeidsrett.

Hva koster det?

Individuelt møte: kr 2.500,- (eks. mva) som inkluderer:

  • Kartlegging
  • 1,5 time samtale med konfliktveileder

For grupper: kr 3.500,- (eks. mva) per part som inkluderer:

  • Kartlegging
  • 1,5 time samtale med hver part
  • 1,5 time felles samtale for gruppen

Tilleggsmøte kan avtales ved behov. Vi tilbyr da fastpris eller kr 1.700,- (eks. mva) per time.

Kontakt oss

Kontakt oss