Vi løser uenigheter i byggeprosjektet effektivt med mekling

01-Header-1

Mekle er nøytrale og ivaretar begge parter likeverdig

Hvorfor Mekle?

I byggeprosesser kan det oppstå uventede hendelser, bestillinger som endres underveis eller uenighet om utførelsen. Ved mekling får dere felles og nøytral hjelp til å løse saken på best mulig måte.

Få samtalen på nøytral grunn

Slik fungerer det

01. Meld sak
Registrer din sak helt uforpliktende. Vi kontakter motpart.

02. Forberedelser
Vi innhenter informasjon fra begge parter og har full taushetsplikt. Ved behov oppneves felles sakkyndig.

03. Meklingsmøte
Du møter opp digitalt og har både fellesmøter og separate møter.

04. Signering
Resultatet signeres med BankID og du kan endelig bli ferdig med saken.

Våre meklere har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og byggteknikk.

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Ofte stilte spørsmål

Mekling i byggesaker

Det er en rekke uforutsette hendelser som kan oppstå fra oppstart av et byggeprosjekt og til overlevering. Det kan ofte dukke opp spørsmål som ikke er regulert nærmere i kontrakten, eller det er uenigheter knyttet til tolkningen av byggekontrakten. Ofte kan tvisten skape en domino-effekt hvor også tredjeparter lider et økonomisk tap, og et senere sluttoppgjør kan bli en komplisert prosess. Uenigheter i byggesaker kan også føre til full stans i prosjektet, og erstatningskravene – på begge sider – bare vokser. Ved å benytte seg av mekling underveis og i etterkant av byggesaker kan tvistesummene holdes nede, konfliktnivået dempes og relasjoner ivaretas. Hos MEKLE har vi både jurister med eiendomsrettslig erfaring og ingeniører som meklere. Ved tekniske spørsmål eller uenigheter er det i tillegg mulig å engasjere en ekstern fagkyndig til å delta i meklingen.

Hva koster Mekle?

Det koster kr 4 700 eks moms / 5 875 ink mva pr. part. Det inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, meklingsmøte inntil 4 timer, avtaleskriving, protokoll og e-signering.Mange bedrifter velger å ta hele kostnaden til meklingen ettersom det øker sannsynligheten for at den andre siden deltar på mekling. Det kan avtales i en forliksavtale at kostnad til mekling deles likt.

Dekkes Mekle av min forsikring?

Har du en forsikring som dekker skade på hus, innbo, bil og båt har du som regel krav på å få dekket kostnader til mekling hos oss. Ta gjerne kontakt, så undersøker vi dette for deg.

forsikring@mekle.no

Hvordan får jeg med motpart?

Du trenger ikke å gjøre noe – vi kontakter motparten. Vår erfaring er at de aller fleste som står i en tvist ønsker å løse saken sin og de færreste ønsker å gå gjennom en krevende og kostbar rettssak. Mekle er uforpliktende. Dersom motparten sier nei, koster det ikke noe for deg.

Trenger jeg egen advokat?

Nei. De fleste gjennomfører mekling uten advokat. Vi gir god informasjon og veiledning ved hvert skritt. Ved mekling er hensikten å finne frem til en løsning som begge kan akseptere, og det er derfor partene selv som skal være i sentrum. Dersom advokat deltar ved mekling, skal advokaten ha tilbaketrukket rolle.

Vi har en løsningsrate på 85%. Det betyr at mer enn 8 av 10 saker blir løst hos Mekle.

Kontakt oss

Kontakt oss