Møt vår mekler Erlend Smith Eide

Erlend begynte hos oss i Mekle helt mot slutten av 2022, etter en karriere som advokat, og senere dommerfullmektig, har han opparbeidet god og variert erfaring som kommer partene til nytte. Han har alt har rukket å mekle i en rekke forskjellige saker siden han startet i desember, og vist seg som en dyktig og stødig ressurs i arbeidet mot gode løsninger. 

Vi tenker det kan være hyggelig å bli enda litt bedre kjent og har stilt Erlend noen spørsmål om mekling.

-Hva liker du best med mekling?

Jeg liker best at mekling er parts- og løsningsfokusert. Gjennom mekling får partene selv utforme løsningen og ta eierskap av den konflikten de står i. Mekling skaper ikke resultater hvor det blir «vinnere» og «tapere» på samme måte som ved en domstolsprosess, og en løsning i mekling vil omfavne deler av begge parters behov og interesser. Man er heller ikke begrenset på samme måte av de lover og regler som et resultat i en domstol må være. På den måten kan partene skreddersy løsninger som passer deres behov, livssituasjon og konkrete konflikt. En «meklet» løsning vil bedre ivareta relasjoner og jeg er overbevist om at veien ut av konflikten for den enkelte blir enklere enn ved en domstolsprosess. Videre liker jeg at mekling gjør tvisteløsning tilgjengelig for alle, også de som ikke har ressurser eller tid til å ta saken sin gjennom domstolen. Min erfaring fra både domstolen og advokatfirma har vist meg at domstolsprosesser kan bli så dyre, så tidkrevende og så belastende at partene ikke «vinner» uansett hva resultatet til slutt blir. Her skiller mekling seg ut og gir partene en rask og kostnadseffektiv måte å få løst saken sin på.

-Hva gjør deg til en god mekler?

Med min bakgrunn er jeg vant å jobbe med og møte mennesker som står i kriser, både økonomisk, personlig og relasjonelt. Evnen til å aktivt lytte, forstå den enkeltes behov og se ulike sider av en sak, samtidig som jeg klarer å tenke løsningsorientert, det tror jeg gjør meg til en god mekler. Med bakgrunn fra domstolen og advokatfirma kjenner jeg godt til hvilken gevinst begge parter kan oppnå av å finne en løsning, og jeg er flink til å formidle dette på en forståelig måte. En «Bergensk selvtillit» på at vi løser saken sammen kommer nok også godt med som mekler.

Erlend_Smith_Eide

-Hvorfor ville du begynne hos Mekle?

Etter å ha jobbet både i domstolen og et advokatfirma, har jeg blitt overbevist om at mekling er den beste formen for tvist- og konfliktløsning, og i MEKLE får jeg bruke all min arbeidstid på å gjøre nettopp det. MEKLE sitt konsept gjør tvisteløsning tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomiske ressurser eller bakgrunn. Effektiv og reelle tilgang til tvisteløsning er et åpenbart samfunnsbehov, og hos MEKLE får jeg være en del av løsningen. I MEKLE får jeg utvikle meg selv som både mekler og menneske, samtidig som jeg får jobbe i et kreativt og selskap med tydelige verdier.

Hva er ditt beste øyeblikk som mekler?

Det er mange fine øyeblikk man får oppleve som mekler, men det er to situasjoner som jeg ønsker å trekke frem. Det første øyeblikket opplevde jeg som dommer i en barnefordelingssak i tingretten. Under forhandlingene ble det åpenbart at en dom til fordel for enten far eller mor ikke ville muliggjøre relasjonsbyggingen som det var behov for og som var konfliktens kjerne. Etter å ha poengtert dette klarte partene på egenhånd å enes om en felles plan for relasjonsbygging, og de valgte i felleskap å trekke egne krav som de hadde bedt om at domstolen skulle avgjøre. En annet øyeblikk var som mekler i et ektefelleskifte hvor partene hadde meddelte at de ikke trodde det var mulig for dem å bli enig. Når gjennombruddet kom, og jeg ringte en av ektefellene for å si at partene nå var enig om en løsning de hadde skapt i fellesskap oppstod det et vakkert øyeblikk hvor både lettelsen og glede var stor.

-Hvorfor burde man forsøke mekling?

Etter mitt syn burde man forsøke mekling ettersom det for de fleste sakstyper er den beste formen for tvist – og konfliktløsning. Sammenlignet med ordinær domstolsprosess går partene fra en passive deltakere rolle til en aktiv beslutningsrolle. Dette gir partene mulighet å skreddersy den løsningen som passer deres situasjon, behov og interesser best, og utover hva en domstol har mulighet til å beslutte som et resultat på en tvist. Via MEKLE sitt konsept får partene effektiv tilgang på en rimelig og kostnadseffektiv måte å forsøke å løse egen tvist på sammenlignet med å ta saken til domstolen som krever både mye tid og ressurser. Ettersom avtaleinngåelse i mekling er basert på frivillighet er det vanskelig å se at noen parter skal tape på å ha forsøkt mekling. Faktisk medfører mekling  at man i mange saker slipper obligatorisk forliksrådsbehandling, og dermed vil også et «mislykket» meklingsforsøk ofte medføre en raskere og rimeligere domstolstolsprosess. 

Kontakt oss

Kontakt oss