Bestridte krav – Azets

Bestridte krav kan ikke drives inn med ordinær inkasso. Mekle er spesialister på tvisteløsning og et effektivt alternativ til egen advokat og rettsprosess. Som Azetskunde kan du få innledende juridisk veiledning uten kostnad. Benytter du den digitale meklingstjenesten betaler du kun dersom saken blir helt eller delvis løst (no cure – no pay). Det er derfor ingen økonomisk risiko for deg å forsøke digital mekling først.

Book møte

Med digitale møter slipper du å bruke tid til å reise. Det er gratis og uforpliktende å sette opp en første samtale. Fyll ut vårt kontaktskjema så tar vi kontakt med deg i løpet av kort tid.

04 Signering

Kom i gang

Hos Mekle kommer du raskt i gang.

Våre meklere har jurdisk kompetanse.

Mekle samtaler med begge parter.

Hvorfor mekle bestridte krav?

  • Hurtig løsning – alle alternativer har betydelig saksbehandlingstid fra måneder til ett år – forliksråd, nemnder, tingretten. Hos Mekle får du muligheten til å innhente utestånde krav raskt. Tid er penger.
  • Bevare kunderelasjoner – Kunden din er uenig i noe. Istedenfor å krangle og “bygge sak” velges dialog.
  • Separate møter – Mekler snakker med begge parter i separate møter og har full taushetsplikt. Med innsikt fra begge sider avdekker mekler mulige løsninger effektivt.
  • Juridisk kompetanse – Mekler er en erfaren jurist som kan veilede begge parter og sette opp en tydelig og sikker avtale. Mekler er og spesialisert innen forhandling, konflikthåndtering og meklingsprosess.
  • No Cure No Pay – Dersom saken ikke blir løst helt eller delvis hos Mekle, betaler du heller ingenting. Altså skader det ikke å prøve.
Cecilie alt 2

Våre meklere

Våre sertifiserte meklere har god juridisk kompetanse. Mekler hjelper dere å forstå sakens juridiske side, men også finne løsninger som i størst mulig grad ivaretar de samlede interessene i saken.

Erlend_Smith_Eide

Erlend Smith Eide

Jørgen croppet

Jørgen Skofterud

Marius W Vernan

Marius W Vernan

HELENE-L-PORTRÃ-T-40086

Helene Lønningdal

Viktige elementer i en mekling

Taushetsplikt og bevisforbud

Alle samtaler er underlagt strenge regler for taushetsplikt og bevisforbud. Det er trygt å snakke åpent med mekler uten at det kommer motparten for øret. Det dere diskuterer i fellesskap kan heller ikke brukes som bevis mot deg senere.

Frivillig

Det er frivillig å delta på mekling, og man er ikke bundet av noen av forslagene til løsning før en avtale er signert. Det er ikke slik at bordet fanger. Forslagene som fremmes kan man heller ikke fortelle om videre, med mindre man selv ønsker at eget tilbud skal protokolleres. Det gjør at det er trygt å delta på forhandlingene og du har full kontroll over utfallet.

Tar vare på kunderelasjoner

I mekling har vi fokus på relasjoner i tillegg til det juridiske. Det er viktig dersom man skal opprettholde et kundeforhold eller forhindre negativ omtale. En offentlig prosess kan dessuten skade bedriftens omdømme. Ofte vil man i en forliksavtale forplikte seg til å ikke omtale hverandre negativt.

Juridisk kompetanse

Vi har meklere som er erfarne og dyktige jurister, med spesialisering innen meklingsprosess og konflikthåndtering. Dere får god veiledning gjennom prosessen og mekler setter opp en tydelig og bærekraftig avtale.