Bli kjent med vår nye mekler Sigrid Frogner Larsen

Sigrid Frogner Larsen er i gang som mekler hos oss fra 1. juni 2022. Sigrid kommer fra stilling som advokat der hun har arbeidet med fast eiendom og generell kontraktsrett, i tillegg til en rekke andre fagfelt. Sigrids allsidighet vises også gjennom hennes bakgrunn fra domstolene og som politiadvokat. I domstolene har hun i tillegg til ordinær portefølje jobbet som rettsmekler og med barnevern- og barnelovsaker. 

Vi har stilt Sigrid noen spørsmål for å bli bedre kjent:

Hva liker du best med mekling?

Jeg liker best at det er en litt mer uformell prosess som kan romme mer enn bare jussen. Partene kan være med på å forme en god løsning som er til det beste for dem begge, da blir det ikke så sort/hvitt som det kan bli i en rettssak. Mekling hjelper også å styrke partenes relasjon fremover. Jeg liker å være med på gjøre det mulig for enkeltpersoner og bedrifter å få til raskere og rimeligere løsninger enn andre alternative tvisteløsningsmekanismer.

Hva gjør deg til en god mekler?

Min allsidige bakgrunn og det at jeg har jobbet mye med mennesker tidligere, tror jeg gjør meg til en god mekler. Jeg har jobbet mye med mennesker i store livskriser i mine tidligere jobber. Jeg mener det må være rom for å vise følelser og at man skal kunne bli tatt på alvor for den man er. Jeg er en person som folk kan ha tillit til. I tillegg har jeg en praktisk sans som jeg tror kan være til hjelp slik at partene kan komme frem til gode løsninger. Jeg hjelper til med å se andre sider av saken. 

Sigrid alt 1

Hvorfor ville du begynne hos Mekle?

Jeg syns MEKLE har et veldig spennende konsept. For meg er det veldig tiltalende å kunne rendyrke meklerrollen. Jeg syns det er spennende å jobbe så mye med mekling at jeg kan utvikle meg selv som mekler gjennom en fulltidsjobb. MEKLE er en arbeidsplass med gode verdier og hyggelige mennesker. Det er spennende å være del av en nyskapende arbeidsplass.

Hva er ditt beste øyeblikk som mekler?

Det er nesten fristende å starte med mitt verste øyeblikk som mekler. Jeg var nemlig dommer i en sak der jeg så at partene aldri ville få en god løsning ved en dom. Begge kom til å gå tapende ut ved en dom og relasjonen ville bli ødelagt for alltid. Jeg oppfordret derfor partene på det sterkeste til å prøve mekling for å løse saken, men jeg fikk dem dessverre ikke med på det. Om jeg hadde meklet den saken, hadde det vært stort.

Jeg har heldigvis mange andre gode øyeblikk fra meklinger jeg har gjennomført. De aller beste meklingene er der begge parter føler at de har vunnet frem med sin løsning og når begge er like godt fornøyde med resultatet. Det skjer heldigvis ganske ofte.

Kontakt oss

Kontakt oss