Møt vår mekler Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes er jurist og har en variert bakgrunn hvor han har vært folkevalgt, ledet Datatilsynets veiledningsenhet og studert fag innen forhandlinger og konflikthåndtering, i tillegg til Kina-studier. Han har vært involvert i 15 internasjonale meklings- og forhandlingskonkurranser som deltager, coach og dommer. Han har til og med medaljer fra konkurranser i Singapore og India og gode plasseringer fra Norge, Frankrike og England. I Mekle har han meklet seg gjennom tvister i kjøp og salg, naboer, kontrakter, håndverkertjenester, arv og samboer- og ektefelleoppgjør.

Vi har stilt Christopher noen spørsmål om mekling for å bli bedre kjent:

Hva gjør deg til en god mekler?

At jeg stiller nok spørsmål til partene. Noen spørsmål er nødvendige for å undersøke om man har fått frem alle interesser og bekymringer hos partene. Andre spørsmål er nødvendige for å få frem momenter som den andre parten trenger å høre eller for å oppklare misforståelser. Min erfaring er at svært mye av budskapet i det man sier til hverandre i konflikt blir borte på veien. Spørsmål fra mekler bidrar til å få frem alle nyansene i det hver av partene mener og ønsker. Når jeg har fått frem det, blir veien til løsning mye lettere.

Hvorfor ville du begynne hos MEKLE?

I MEKLE kan jeg jobbe med det jeg brenner for hver eneste dag, sammen med engasjert gjeng som brenner for det samme. Å jobbe i MEKLE gir meg muligheten til å bistå mennesker med å løse konflikter på en konkret og praktisk måte.

Capture One Catalog0760-Edit-Edit

Hva er ditt beste øyeblikk som mekler?

Jeg syns alle meklinger har noen gode øyeblikk. Det kan være når jeg oppdager eller setter ord på en skjult interesse hos en part som bidrar til løsning. Det kan også være når jeg har funnet ut hvor uenigheten virkelig ligger og “hvor slaget skal stå”, eller når vi finner det første punktet å bli enige om. Noen ganger kan det å bli enige om når man skal ta en kaffepause være starten på en lang serie med enighet.

Skal jeg velge ett øyeblikk må det nok være i en sak der vi etter 9 timer med høyt konfliktnivå, steile posisjoner og ingen avtale i sikte, kommer til at den ene parten mumler “det kan gå”. To timer senere var avtale signert og partene strålte av glede og lettelse for at de endelig var i mål. Det var da det også gikk opp for dem hvor mye konflikten egentlig hadde tynget dem. 

Hvordan løser du konflikter på privaten?

Jeg prøver etter beste evne å bruke det jeg kan om mekling og konflikthåndtering til å løse ting før de blir konflikter og underveis i konflikter. Små grep som å bytte ut vinklingen i ting man ofte sier i konflikter kan bidra til løsning og hindre at det eskalerer. Istedenfor å si “nå er du urimelig”, hva med å si “jeg opplever dette som urimelig, fordi…”. Om dette er noe jeg faktisk får til i praksis bør nok noen andre svare på.