Vi løser uenigheter ved hjelp av trygg og effektiv mekling.

01-Header-1

Mekle er nøytrale og ivaretar begge parter likeverdig

Hvorfor Mekle?

Mekling er et alternativ til advokathjelp og lange rettsprosesser. Ved digital mekling tilbyr vi en rask og rimelig prosess for å løse saken din så smertefritt som mulig.

Få samtalen på nøytral grunn

Slik fungerer det

01. Meld sak
Registrer din sak helt uforpliktende. Vi kontakter motpart.

02. Forberedelser
Vi innhenter informasjon fra begge parter og har full taushetsplikt.

03. Meklingsmøte
Du møter opp digitalt og har både fellesmøter og separate møter.

04. Signering
Resultatet signeres med BankID og du kan endelig bli ferdig med saken.

Våre meklere har høy faglig kompetanse med lang og variert erfaring innen juss, tvisteløsning, mekling og psykologi.

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer

Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker mekling i motorvogn saker?

Klager etter kjøp av bruktbil og andre kjøretøy, er en sakstype vi ofte hjelper med og som er særlig godt egnet for mekling. Spørsmål som hvem som er ansvarlig hvis en feil oppdages , eller hva som kan kreves, blir gjerne tema for mekling. Mekler er spesialist på fagfeltet og vil gi dere god veiledning. Det er alltid helt frivillig om man ønsker å inngå et forlik, og du blir aldri tvunget til en løsning du selv ikke ønsker.

Hva koster mekling i motorvognsaker?

Mekle har inngått en samarbeidsavtale med finn.no om uenigheter rundt kjøp og salg av motorvogn. Det fine er at disse sakene som hovedregel er dekket under din bilforsikring, ofte også uten egenandel eller bonustap. (les mer i punktet nedenfor)

En mekling hos oss inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, meklingsmøte, avtaleskriving, protokoll og e-signering.

Dekkes Mekle av min bilforsikring?

I de aller fleste bilforsikringer ligger det innbakt en rettshjelpsforsikring som dekker kostnaden til mekling. Vi har gode avtaler og samarbeid med alle de store forsikringsselskapene, klikk her og fyll ut kontaktinformasjon så hjelper vi deg å avklare forsikringsdekning slik at meklingen blir gratis.

Skal jeg selv kontakte motpart?

Det trenger du ikke – vi kontakter motparten. Vår erfaring er at de aller fleste som står i en tvist ønsker å løse saken sin og de færreste ønsker å gå gjennom en krevende og kostbar rettssak. Dersom motparten sier nei, koster det ikke noe for deg.

Vi har en løsningsrate på 85%. Det betyr at mer enn 8 av 10 saker blir løst hos Mekle.