We resolve disagreements through safe and effective mediation.

01-Header-1

Mekle care for both parties equally

Why Mekle?

Mekling er et godt alternativ til advokathjelp og lange rettsprosesser. Ved digital mekling tilbyr vi en effektiv og rimelig prosess for å løse saken din så smertefritt som mulig.

It will be solved.

How it works

 1. Meld sak
  Registrer din sak helt uforpliktende. Vi kontakter motpart.
 2. Forberedelser
  Vi innhenter informasjon fra begge parter og har full taushetsplikt.
 3. Meklingsmøte
  Du møter opp digitalt og har både fellesmøter og separate møter.
 4. Signering
  Resultatet signeres med BankID og du kan endelig bli ferdig med saken.

Our mediators are highly skilled and competent in their fields, with great experience from law, conflict resolution, mediation and psychology.

Angela Lahelle-Ekholdt Askjer

Angela Askjer

Christopher Olsson Lønes

Christopher Olsson Lønes

Marius W Vernan

Marius W Vernan

Vebjørn Hurum

Vebjørn Innset Hurum

Frequently asked questions

What sort of cases are we solving?
Alle kan havne i tvist og nesten alle konflikter kan løses med nøytral mekling. De vanligste sakene er innenfor kjøp og salg, borettslag og sameie, nabosaker, eiendom, byggesaker, kommersielle tvister, reklamasjoner, samlivsbrudd, barn og foreldresamarbeid og arveoppgjør.
What does Mekle cost?

Fra kr. 8 875 til 11.750,- (ink. mva) per part avhengig av sakstype. Dersom saken er dekket av forsikring  er mekling kostnadsfritt og uten egenandel for alle parter.

Dette inkluderer dokumentgjennomgang, forberedelser, meklingsmøte, avtaleskriving, protokoll og e-signering. Mekle er uforpliktende. Dersom motparten sier nei, koster det ikke noe for deg.

Les mer

Is mediation covered by my insurance?

Har du en forsikring som dekker skade på hus, hytte, innbo, bil og båt har du som regel krav på å få dekket kostnader til mekling hos oss helt gratis og uten egenandel.

Du kan melde saken din direkte ved å trykke på lenken til forsikringsselskapene vi har samarbeid med nedenfor. Forsikringsselskapet vil bekrefte dekning og sende saken til oss, og dekker også kostnaden til den andre parten. Husk å huke av for at du ønsker å forsøke mekling. Har du forsikring i et annet selskap kan vi søke forsikringsdekning for deg og det er helt uforpliktende.

Det er noen tvister som forsikringen ikke dekker. Dette gjelder straffesaker, tvister omkring arbeid/yrke, arve- og familierettslige tvister.

Dersom du har advokatforsikring i HELP så kan du mekle uten kostnad i alle sakstyper forsikringen dekker.

Har du spørsmål? Send e-post til post@mekle.no eller ring 22 44 41 00.

Do I have to convince the other party?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe – vi kontakter motparten. Vår erfaring er at de aller fleste som står i en tvist ønsker å løse saken sin og de færreste ønsker å gå gjennom en krevende og kostbar rettssak. Mekle er uforpliktende. Dersom motparten sier nei, koster det ikke noe for deg.

Conversation does work More than 8 out of 10 cases are solved through Mekle.